Célok

  • Megerősíteni az együttműködést a román és magyar PROk között;
  • Értékelő tanulmányok készítése és segítségnyújtás a Temes és Csongrád megyei PROk innovatív kutatási eredményeinek ipari hasznosításához;